Ti z Vás, kteří bydlíte v bytovém domě, jste se jistě už někdy setkali se situací, kdy bylo potřeba nahradit odcházejícího člena výboru někým novým. Jak to s členstvím v představenstvu ve skutečnosti je? Nestrkáte tím hlavu do oprátky?

Ti z Vás, kteří bydlíte v bytovém domě, jste se jistě už někdy setkali se situací, kdy bylo potřeba nahradit odcházejícího člena výboru někým novým. Jak to s členstvím v představenstvu ve skutečnosti je? Nestrkáte tím hlavu do oprátky? 

Být členem představenstva (nebo též “výboru”) společenství vlastníků či bytového družstva již dávno ztratilo svůj lesk. Zapomeňte na to, že budete váženou osobou a sousedé si vás budou s respektem vážit. Dnešní členové výboru jsou svázáni několika právními předpisy, které jim ukládají obrovskou odpovědnost za mnohdy velmi malou či žádnou finanční odměnu.  Naopak se musíte postarat o řádný chod celého domu a řešit různé poruchy, sousedské spory, najímat úklidové, správcovské či jiné společnosti a mnoho dalších úkolů. To vše za velmi malou nebo dokonce vůbec žádnou odměnu. Proč? Protože žijeme v Česku a vaši sousedé vám adekvátní ohodnocení jen tak neschválí, ba naopak, častokrát si vás budou dobírat za maličkosti a poukazovat na vaše nedostatky. A to není všechno. Na stranu rýpalů se před pár lety postavil zákon, který si pro členy výboru připravil nemilé překvapení, o kterém mnohdy ani sami neví. 

V roce 2012 naši zákonodárci připravili mimo jiné tzv. “Nový občanský zákoník” (zákon 89/2012 Sb.), který v §159 říká následující: “Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.” Aby toho nebylo málo, odpovídáte za svou činnost veškerým svým majetkem (podobně jako jednatelé společností – to upravuje zákon 90/2012 Sb. známý pod názvem “Zákon o obchodních korporacích). Vraťme se ale ještě k zákonu 89/2012 Sb., ten v §2915 uvádí ještě toto: “Je – li k náhradě škody zavázáno několik škůdců, nahradí škodu společně a nerozdílně.

Sečteno podtrženo – ze zákona odpovídáte za vše, co v souvislosti s činností člena výboru učiníte, nebo neučiníte. Ačkoli neexistuje žádný úřad, který by kontroloval činnost členů výboru, sporů se od uvedení těchto zákonů v platnost řeší více než dost (ano správně, naši milí sousedé chybějící úřady celkem obstojně a s náležitou pečlivostí zastupují). 

Co mám tedy jako člen výboru dělat, abych se nedostal do potíží? 

  • v první řadě si v rámci pojištění bytového domu sjednejte i pojištění odpovědnosti členů výboru 

  • pravidelně aktualizujte všechny smlouvy (hlavně pojištění bytového domu, aby jste nemuseli řešit problém podpojištění,který definuje opět zákon 89/2012 Sb. v §2854

  • zkontrolujte si, zda máte stanovy podle posledních požadavků právních předpisů (raději se obraťte na právníka) 

  • ze všech jednání s ostatními členy výboru nebo vlastníky bytů si pořizujte písemný záznam (víme jak sousedé umí zapřít i nos mezi očima, když se jim to hodí)

Takto bychom mohli psát ještě dlouhý seznam a konec by byl stejně v nedohlednu. Zkrátka, pokud se rozhodnete přijmout roli ve výboru SVJ, mějte na paměti, že dáváte všanc celý svůj majetek ve prospěch ostatních vlastníků.

Pokud Vás k tématu napadly nějaké dotazy, neváhejte a napište nám. Rádi Vám pomůžeme najít odpověď.