Dluhopisy - Prospekt dluhopisu

Prospekt dluhopisu je povinným dokumentem pro ty emitenty, kteří chtějí v období 12 měsíců nabídnout k prodeji dluhopisy za více než 1 mil. EUR (nebo ekvivalent 25 mil. Kč). Pakliže emitent vydává dluhopisovou emisi v objemu nižším, jedná se o tzv. „podlimitní emise“ a není třeba tento dokument sestavovat. Obsah prospektu stanovuje příslušná legislativa, především zákon č. 190/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.

Proč tomuto dokumentu věnovat pozornost?

V prospektu se dočtete řadu důležitých informací, jako např. podnikatelské zaměření emitenta s náležitým popisem činnosti. Velmi důležité jsou finanční údaje a vlastnická struktura společnosti. Velkou pozornost byste měli věnovat části nazývané „Rizikové faktory“. Tam se můžete dočíst takové perličky, jako třeba:

Od svého vzniku bylo podnikání Emitenta ztrátové a negenerovalo žádné prostředky použitelné ke splácení emise vydané na základě tohoto základního prospektu.jinými slovy emitent nemá v tuto chvíli z čeho splácet dluhy, které si hodlá nabrat.

V prospektu zjistíte, zda emitent prošel úvěrovým hodnocením a má přidělený rating, ten má ale přiděleno velmi málo českých emitentů. Neméně důležitá je informace ohledně managementu a dozorčím orgánu společnosti. Obecně lze označit za rizikovější ty společnosti, jejichž obchodní činnost je závislá na jediné osobě (jednateli) bez možnosti zapojení kontrolních orgánů. Pokud by z nějakého důvodu jednatel „vypadl ze hry“, může to v konečném důsledku znamenat krach emitenta.

Emitent v prospektu musí také zveřejnit informace, na co přesně budou vybrané peníze použity a zda již má nějaké závazky, případně v jakém postavení (se zástavním právem atd.). Můžete se dočíst, že emitent již má závazky po splatnosti a vybranými penězi z dluhopisů bude přednostně splácet tyto „škraloupy“. Není výjimkou, že emitenti z vybraných peněz poskytují zápůjčky svým společníkům. Tím dochází k přenosu úvěrového rizika na jinou osobu, kterou ale jako investoři nemáte moc šanci prověřit.

Prospekt byl schválen ČNB – kouzelná formulace

Řada emitentů se chlubí na svých webech tím, že jejich prospekt schválila Česká národní banka. To ale neříká nic o důvěryhodnosti dluhopisů. Věta pouze říká to, že Česká národní banka obdržela od firmy základní údaje, které jsou podle zákona zapotřebí. ČNB nijak nehodnotí byznys plán či důvěryhodnost emitenta jako takového.

Na závěr – investování do dluhopisů má svá rizika a jak již víte, můžete v krajních případech přijít o celou investovanou částku. Proto se před koupí konkrétních dluhopisů poraďte s odborníkem a za žádných okolností neinvestujte k jednotlivým emitentům více než jednotky procent svého majetku.

Pokud potřebujete s investicí volných peněz poradit, nebojte se na nás obrátit.