Informace za společnost Domácnost v plusu poradenská s.r.o., IČ 14428334
Pro účely mimosoudního řešení spotřebitelských sporů s dodavateli energií je příslušným orgánem Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava, https://www.eru.cz. Obrátit se také můžete na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 796/4, 110 00 Praha 1, https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/spotrebitelsky-pruvodce/


Informace za společnost Domácnost v plusu s.r.o., IČ 08068542

Detailní právní informace k nabízeným finančním službám a produktům (včetně reklamačního řádu, možnosti podání stížnosti, řešení sporů, orgánu dohledu, udržitelnosti atd.) najdete zde: https://sabservis.cz/informace.


© 2023 Domácnost v plusu s.r.o. a Domácnost v plusu poradenská s.r.o.