Životní pojištění - Komu a jak se plní z pojištění smrti?

Kdo z nás se už někdy zamyslel nad tím, co by bylo s manželkou partnerkou, dětmi a dalšími blízkými, kdybychom náhle zemřeli? Kdo by splácel hypotéku, platil dětem studia nebo se staral o rodinný podnik? Jako logické řešení se nabízí možnost využít životního pojištění, kde si buď necháme poradit nebo sami zvolíme pojistnou částku, kterou si přejeme našich dědicům přenechat v případě naší náhlé smrti. Jak už to bývá, spory o peníze a majetek obecně jsou v rodinách časté. V rámci životního pojištění máme možnost si sami zvolit, komu a v jakém poměru si přejeme vyplatit pojistnou částku – institut tzv. “obmyšlené osoby”. Někdy (abychom zabránili případné nepříjemné konfrontaci s manželkou,  dětmi nebo přáteli) políčka obmyšlených osob necháme prázdná a spoléháme na Dědické právo, které upravuje zákon č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník). Tady je potřeba ovšem zdůraznit jednu zásadní informaci! Plnění z životního pojištění pro případ smrti totiž primárně nespadá pod Dědické právo, ale řídí se §2831 stejného zákona, který určuje poněkud odlišný způsob vyplacení pojistné částky z pojištění smrti. Pořadí je  následující:

                                     §2831  Občanského zákoníku                                                      

                                         1. Manžel/ka – není li, pak                                  

                                         2. Děti – nejsou li, pak                                           

                                         3. Rodiče – nejsou li, pak                                      

                                         4. Ostatní dědicové     

                                   Skupiny dle dědického práva                     

                                        1. Manžel/ka 50% a děti 50% 

                                        2. Rodiče, manžel/ka, partner

                                        3. Sourozenci a jejich děti

                                        4. Prarodiče

Řešíte / řešili jste při sjednání životního pojištění obmyšlené osoby? Pokud ne, velmi dobře to zvažte, předejdete možným nesrovnalostem doma a mnohdy (jak už to v rodinách bývá) zbytečným sporům, které mohou skončit i před soudem.