Dluhopisy - Emisní podmínky

V minulém článku Dluhopisy – Úvod jsme se podívali na základy dluhopisu jako cenného papíru a jaké dokumenty hledat předtím, než do konkrétního dluhopisu zainvestujete peníze. Dnes se podíváme na to, co je třeba najít za informace ve zmíněných dokumentech. Začínáme emisními podmínkami.

Emisní podmínky jsou povinným dokumentem a nelze bez něj vydat emisi dluhopisů. Podmínky pro sepsání tohoto dokumentu upravuje zákon číslo 190/2004Sb. (zákon o dluhopisech). 

Co se v emisních podmínkách dozvíte? 

Nejdůležitější údaje jsou celkový objem emise (tedy to, kolik si celkem emitent půjčí), datum splatnosti, výši úroku a jak často jej bude emitent vyplácet, základní rizika investice a zda se jedná o podřízené nebo nepodřízené dluhopisy. Pokud se jedná o tzv. podřízené dluhopisy, pak budou v případě krachu emitenta tyto dluhopisy vyplaceny až jako poslední v pořadí (všechny ostatní závazky mají přednost). 

V emisních podmínkách mohou být zakotvené tzv. kovenanty, tedy povinnosti, kterými se emitent musí řídit při správě vybraných peněz. Kovenanty se může například omezit to, co se za vybrané peníze bude moci nakoupit, na jaké účely lze peníze použít či třeba to, jakého maximálního zadlužení může firma dosáhnout. 

Pokud emisní podmínky kovenanty neobsahují, může s nimi emitent nakládat jak chce bez omezení (může si třeba platit za vaše peníze operák na nové auto a nelze jej za to nijak postihnout). Emise, které kovenanty obsahují, lze obecně označit za bezpečnější, protože je dopředu jasně vymezen účel použití prostředků. 

Příště se podíváme na to, jaké údaje obsahuje prospekt dluhopisu.